МАТИЧНА ПОДРУЧЈА, НАСЕЉЕНА МЕСТА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Насељена места општине Топола подељена су у четири матична подручја:

1.Топола – телефон: 034/6-811-008, лок. 110, e-mail: maticar@topola.com;

2. Горња Трнава – телефон: 034/6832-000, e-mail: mpg.trnava@topola.com;

3. Доња Шаторња – телефон: 034/6837-135, e-mail: mpd.satornja@topola.com;

4. Наталинци – телефон: 034/821-174, e-mail: mpnatalinci@topola.com

У матичним подручјима се воде матичне књиге за насељена места општине Топола. Матичне књиге насељених места се воде по следећим матичним подручјима:

 • Матично подручје Топола за насељена места:

Топола (Варошица), Топола (село), Божурња, Липовац, Белосавци, Јеленац, Загорица, Маскар, Рајковац, Крћевац, Винча, Овсиште и Пласковац;

 • Матично подручје Горња Трнава за насељена места:

Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић;

 • Матично подручје Доња Шаторња за насељена места:

Доња Шаторња, Горња Шаторња, Блазнава, Јарменовци, Доња Трешњевица, Војковци, Гуришевци и Манојловци;

 • Матично подручје Наталинци за насељена места:

Наталинци, Жабаре, Горович, Јунковац, Шуме, Клока и Павловац.

Насељена места су подељена на Месне заједнице:

 • Месна заједница Варош Топола

Месна заједница Варош Топола има око 4740 становника. Административни је центар Општине (Општинска управа, Општински суд, Одељење унутрашњих послова, Банке, Управа за јавна плаћања, Републичка геодетска управа, Катастар и земљишне књиге, Пошта . . .).
Председник месне заједнице Ћирковић Игор.

Насељено место Топола село подељено је на Месне заједнице Љубесело, Митровчић и Бор.

 • Месна заједница Љубесело, Митровчић, Бор

Месна заједница Љубесело, Митровчић, Бор насељава око 1972 становника. Мештани се углавном баве пољопривредном производњом (воћарство, виноградарство, повртарство …)

Председници Месних заједница: Немања Марковић – Љубесело, Милош Петковић – Митровчић и Дејан Марковић – Бор.

 • Месна заједница Божурња
  Месна заједница Божурња има око 595 становника, издвојено одељење до 4 разреда матичне ОШ „ Карађорђе ” из Тополе. Код становништва је заступљена пољопривредна производња, а посебно виноградарство.
  Председник Месне заједнице Живановић Александар.
 • Месна заједница Липовац
  Месна заједница Липовац броји 516 становника који су орјентисани на пољоипривредну производњу (виноградарство и воћарство). У селу је издвојено одељење матичне Основне школе ”Карађорђе” из Тополе до 4 разреда. Познато је по „Липовачкој” ликовној колонији која се одржава у августу сваке године. Основана је 1972. године. У њеној дугој традицији учествовали су еминентни ликовни уметници.
  Председник Месне заједнице Раша Аврамовић.
 • Месна заједница Белосавци
  Месна заједница Белосавци, налази уз магистрални пута Крагујевац – Београд, на 10 км од Тополе ка Београду. Настањена је са око 1049 становника. У њој ради матична ОШ „ Сестре Радовић”. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство) и сточартсвом. Председник Месне заједнице Драган Симић.
 • Месна заједница Јеленац
  Месна заједница Јеленац, налази се 15 км од Тополе. Настањена је са око 334 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „ Сестре Радовић ” из Белосаваца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство) и сточартсвом.
  Председник Месне заједнице Панић Радован.
 • Месна заједница Загорица
  Месна заједница Загорица, налази се 5 км од магистралног пута Крагујевац-Београд, од Тополе ка Београду. Настањена је са око 692 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Сестре Радовић” из Белосаваца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство). Председник Месне заједнице Милош Милисављевић.
 • Месна заједница Маскар
  Месна заједница Маскар, налази се 20 км од Тополе. Настањена је са око 209 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Сестре Радовић” из Белосаваца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство) и сточартсвом.
  Председник Месне заједнице Момир Вујић.
 • Месна заједница Рајковац
  Месна заједница Рајковац, налази се 20 км од Тополе. Настањена је са око 183 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Сестре Радовић” из Белосаваца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство) и сточартсвом.
  Председник Месне заједнице Александар Радовић.
 • Месна заједница Крћевац
  Месна заједница Крћевац има 657 становника који се претежно баве пољопривредном производњом. У селу је издвојено одељење Основне школе „Карађорђе” из Тополе до 4 разреда. Председник Месне заједнице Благојевић Александар.
 • Месна заједница Винча
  Месна заједница Винча има око 1193 становника. У њој ради Основна школа до 4. разреда – издвојено одељење ОШ „ Живко Томић ” из Шаторње. Код становништва је заступљена пољопривредна производња, углавном воћарство (јабука, бресква, шљива, вишња). Председник Месне заједнице Вујић Никола.
 • Месна заједница Овсиште
  Месна заједница Овсиште има 614 становника, издвојено одељење до 4 разреда, матичне ОШ „Милутин Јеленић” из Горње Трнаве. Родно је село нашег славног сатиричара Радоја Домановића. Становништво се углавном бави пољопривредном производњом.
  Председник Месне заједнице Милан Николић.
 • Месна заједница Пласковац
  Месна заједница Пласковац, налази се подно планине Рудник, а настањена је са око 569 становника. У њој ради одељење матичне ОШ „Живко Томић”. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство.
  Председник Месне заједнице Прокић Александар.

Насељено место Горња Трнава подељено је на Месне заједнице – Горња Трнава-Варошица и Горња Трнава-Витлина:

 • Месна заједница Горња Трнава – Варошица
  Месна заједница Горња Трнава, налази се уз магистрални пут Крагујевац-Београд на десетом километру од Тополе ка Крагујевцу. Настањена је заједно са Месном заједницом Витлина са око 1644 становника који се углавном баве пољопривредом (воћарство, ратарство, повртарство). У њој ради матична ОШ „Милутин Јеленић”.
  Председник Месне заједнице Петровић Маријана.
 • Месна заједница Горња Трнава – Витлина
  Месна заједница Горња Трнава, налази се уз магистрални пут Крагујевац-Београд на десетом километру од Тополе ка Крагујевцу. Настањена је заједно са Месном заједницом Варошица са око 1644 становника. У њој ради одељење матичне школе ОШ „ Милутин Јеленић”. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство, повртарство).
  Председник Месне заједнице Алексијевић Дејан.

Насељено место Доња Трнава подељено је на Месне заједнице – Доња Трнава-Центар, Доња Трнава-Греда и Доња Трнава-Покозица:

 • Месна заједница Доња Трнава – Центар
  Месна заједница Доња Трнава Центар, налази се 3 км од магистралног пута Крагујевац-Београд. Настањена је збирно са Месним заједницама Греда и Покозица са око 795 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „ Милутин Јеленић” из Горње Трнаве. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Милета Матић.
 • Месна заједница Доња Трнава – Греда
  Месна заједница Доња Трнава Греда, налази се 5 км од магистралног пута Крагујевац-Београд. Настањена је заједно са Месним заједницама Центар и Покозица са око 795 становника, који се претежно баве пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Зоран Танасковић.
 • Месна заједница Доња Трнава – Покозица
  Месна заједница Доња Трнава Покозица, налази се 7 км од магистралног пута Крагујевац-Београд и броји заједно са Месним заједницама Центар и Греда око 795 становника, које се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Ђокић Зоран.
 • Месна заједница Светлић
  Месна заједница Светлић, налази се 3 км од магистралног пута Крагујевац-Београд и настањена је са око 339 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Милутин Јеленић ” из Горње Трнаве. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Јовановић Дејан.
 • Месна заједница Доња Шаторња и Горња Шаторња
  Налази се подно планине Рудник. Броји око 1271. становника. У њој ради матична ОШ „Живко Томић ”. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Саша Обрадовић.
 • Месна заједница Блазнава
  Месна заједница Блазнава налази се подно планине Рудник. Насељава је око 650 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Живко Томић” из Доње Шаторње. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Јовановић Милован.
 • Месна заједница Јарменовци, Гуришевци и Манојловци
  Месна заједница Јарменовци, Манојловци, Гуришевци налази се на обронцима планине Рудник. Настањена је са око 704 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Живко Томић ” из Доње Шаторње. У њој такође ради Фабрика за прераду воћарских и повртарских производа. Становништво које није запослено у фабрици бави се пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Станимировић Зоран.
 • Месна заједница Војковци
  Месна заједница Војковци налази се на обронцима планине Рудник. Насељава је око 249 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Живко Томић ” из Доње Шаторње. Становништво се махом бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Мијаиловић Никола.
 • Месна заједница Доња Трешњевица
  Месна заједница Доња Трешњевица, налази се подно планине Рудник. Настањена је са око 337 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Живко Томић” из Доње Шаторње. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Николић Милан.
 • Месна заједница Наталинци и Павловац
  Месна заједница Наталинци и Павловац, налази се 12 км од Тополе на путу ка Рачи. Настањена је са око 737 становника. У њој ради матична ОШ „Милан Благојевић”. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Брковић Катарина.
 • Месна заједница Жабаре
  Месна заједница Жабаре, налази се на 3,5 км од Тополе на путу ка Рачи. Броји око 916 становника које се углавном бави пољопривредом (воћарство, ратарство). У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Карађорђе” из Тополе.
  Председник Месне заједнице Краинчевић Жељко.
 • Месна заједница Јунковац
  Месна заједница Јунковац, налази се на 5км од Тополе на путу ка Рачи. Настањена је са око 804 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Милан Благојевић” из Наталинаца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Милош Алексић.
 • Месна заједница Горович
  Месна заједница Горович налази се на 7 км од Тополе. Настањена је са око 295 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Милан Благојевић” из Наталинаца. Становништво се бави пољопривредом (воћарство, ратарство) и сточартсвом.
  Председник Месне заједнице Марковић Милан.
 • Месна заједница Шуме
  Месна заједница Шуме, налази се 15 км удаљена од Тополе. Настањена је са око 536 становника. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „ Милан Благојевић ” из Наталинаца. Становништво се махом бави пољопривредом (воћарство, ратарство).
  Председник Месне заједнице Глишић Ненад.

Месна заједница Клока
Месна заједница Клока се налази 17 км од Тополе на путу за Смедеревску Паланку. Настањена је са око 992 становника, који се углавном баве пољопривредом (воћарство, ратарство), а у последње време интезивно и сточарством. У њој ради издвојено одељење матичне ОШ „Милан Благојевић” из Наталинаца.
Председник Месне заједнице Бобан Радосављевић.