СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђорђе Глигоријевић

Ђорђа Глигоријевића,Рођен 11. новембра 1994. године у Аранђеловцу. Основну школу завршио у Тополи, а средњу економску у Крагујевцу. Потом завршава Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, где је стекао звање дипломирани правник. У Општинској управи општине Топола запослен је од 2020. године, на пословима радних односа запослених. Решењем председника Скупштине општине Топола именован је за секретара Општинске изборне комисије где је учествовао на спровђењу председничких избора и избора за народне посланике, априла 2022. године као и на спровођењњу избора за народне посланика и за одборнике Скупштине општине Топола, децембра 2023. године. У периоду од 06.03.2023. године до 30.10.2023. године обавља функцију заменика секретара Скупштине општине Топола, а 31.10.2023. године, именован је за секретара Привременог органа општине Топола. Има положен државни стручни испит.

Тел: 034/6811-017  лок. 204
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: sekretarso@topola.com