Владимир Петровић

Владимира Петровића,Рођен je 25.  септембра 1986. године у Крагујевцу. Основну школу као носилац Вукове дипломе завршава у Доњој Шаторњи. Гимназију са одличним успехом завршава у Тополи. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 9,48. Након полагања правосудног и адвокатског испита током 2015. године постаје адвокат, од када се непрекидно бави адвокатуром. Функцију потпредседника ОО СПС у Тополи обављао је од 2014. до 2022. године. Од 2022. године обавља функцију секретара ОО СПС у Тополи. У периоду од 2014. до 2018. године био је члан Надзорног одбора СПС. Функцију заменика председника Скупштине општине Топола обављао је од 2016. до 2020. године. Живи у Јарменовцима.