Обавештења


Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Страгари

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Обреновац

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Топола

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Аранђеловац -ТС Топола

Обавештење превозницима путника – такси превозници, од 09.05.2019. године

Обавештење такси превозницима од 31.10.2018. године

Обавештење превозницима терета и путника

Обавештење такси превозницима

Обавештење власницима парцела који се граниче са општинским, некатегорисаним путевима и улицама