Обавештења

Координациона комисија Владе Републике Србије усвојила  je Годишњи план просветне инспекције  за школску 2023/2024. годину. Годишњи план  објављен је на сајту Министарства просвете (https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/plan-i-izvestaj-o-inspekcijskom-nadzoru).

На сајту се такође налазе и контролне листе које ће бити коришћене  при инспекцијским надзорима до доношење нових(https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste).


Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Страгари

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Обреновац

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Крагујевац -ТС Топола

Обавештење о сечи растиња у заштићеном појасу далековода ТС Аранђеловац -ТС Топола

Обавештење превозницима путника – такси превозници, од 09.05.2019. године

Обавештење такси превозницима од 31.10.2018. године

Обавештење превозницима терета и путника

Обавештење такси превозницима

Обавештење власницима парцела који се граниче са општинским, некатегорисаним путевима и улицама