Koнтролне листе

Контролне листе комуналне инспекције:

Комунално уређење

Водовод и канализација

Радно време

Кућни ред

Паркиралишта

Путеви

Пијаце

Домаће животиње

Гробља и сахрањивање

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине:

https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

Контролне листе грађевинске инспекције:

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/kontrolne-liste-odeljenja-za-inspekcijske-poslove-gradjevinarstva

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1 – Надзор по издатом одобрењу за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама


Контролне листе инспекције за саобраћај и путеве:

http://www.mgsi.gov.rs/lat/node/13892

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ / Обављање делатности-Образац број: 1

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ / Контрола превозника на такси стајалишту-Образац број: 2

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ /Општи услови – Образац број:3

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-1 Приградски превоз путника -Обавезе превозника- 

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-2 Приградски превоз путника -Обавезе путника-

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-3 Посебан линијски превоз у друмском саобраћају  -домаћи-

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-1 Одржавање путева Обавезе суседа пута

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-2 Заштита путева

КОНТРОЛНА ЛИСТА-Ознака: КЛ-3 Одржавање путева Обавезе управљача пута

Контролне листе просветне инспекције:
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/