Писарница

У оквиру својих надлежности Одељење за општу управу – Писарница издаје:

Захтев за издавање преписа и увид у пројектну документацију

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја