ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

А

Тел: 034/6811-017,
034/6811-030

Факс: 034/6811-771
I спрат

Б

Тел: 034/6811-017,
034/6811-030

Факс: 034/6811-771
I спрат