ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Драган Аксентијевић

рођен 25.6.1959. год у Тополи

Тел: 034/6811-008,
Локала :101


Милорад Трифуновић

Тел: 034/6811-017,
034/6811-030

Факс: 034/6811-771
I спрат