ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђорђе Глигоријевић

Ђорђе Глигоријевић из Тополе
Рођен 11. новембра 1994. године у Аранђеловцу. Основну школу завршио у Тополи, а средњу у Крагујевцу. Потом завршава Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, где је стекао звање дипломирани правник. У Општинској управи општине Топола запослен је од 2020. године, на пословима радних односа запослених. Од марта 2023. године постављен је за заменика секретара Скупштине општине Топола. Има положен државни стручни испит.

Тел: 034/6811-017  лок. 204
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: djordjegligorijevic@topola.com