Привреда и друштвене делатности

Из области пољопривреде, водопривреде, туризма и друштвних делатности
издају се следећа акта:

Обрасце можете преузети овде:

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (члан 2. став 2. Уредбе)

Захтев угоститеља за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство

Захтев за одређивање категорије куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства

Захтев за издавање решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе

Захтев за продужење радног времена

Захтев за остваривање попуста у плаћању електричне енергије