Годишњи планови


Годишњи план инспекцијског надзора за 2022.годину из изворне надлежности Инспектора за саобраћај и путеве

Годишњи план поверених послова инспекцијског надзора инспектора за саобраћај и путеве за 2022. годину

Годишњи план рада из области надзора комуналне инспекције за 2020.годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине општине Топола за 2020.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора и контроле пореског инспектора за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора за заштуту животне средине

Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекциски надзор за 2019.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину просветног инспектора