Годишњи планови


Годишњи план рада из области надзора комуналне инспекције за 2020.годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине општине Топола за 2020.годину

Годишњи план инспецијског надзора за 2021.годину инспектора за саобраћај и путеве Општинске управе општине Топола-поверени послови

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину инспектора за саобраћај и путеве Општинске управе општине Топола-Изворни послови

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора и контроле пореског инспектора за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора за заштуту животне средине

Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекциски надзор за 2019.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину просветног инспектора