Годишњи планови

Извештај о раду општинског просветног инспектора за школску 2022/2023. годину, План за школску 2023/2024. годину и Контролне листе могу се наћи на сајту Министарства ( линк: https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/).

Мишљење на годишње планове инспекцијског надзора из изворне надлежности

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023.годину из изворне надлежности Инспектора за саобраћај и путеве

План рада комуналне инспекције за 2023. годину

Мишљење на годишње планове инспекцијског надзора из изворне надлежности

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине општине Топола за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023.годину из изворне надлежности Инспектора за саобраћај и путеве

Годишњи план поверених послова инспекцијског надзора инспектора за саобраћај и путеве за 2023. годину

Годишњи план рада из области надзора комуналне инспекције за 2020.годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине општине Топола за 2020.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину грађевинског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора и контроле пореског инспектора за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину инспектора за заштуту животне средине

Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекциски надзор за 2019.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину просветног инспектора

План рада просветне инспекције за школску/радну 2022/2023. годину, Извештај о раду за претходну годину, Контролне листе и све информације везане за рад просветне инспекције могу се наћи на линку: https://prosveta.gov.rs/prosvetna-inspekcija/