Инспекцијски извештаји


Извештај о раду комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2023. годину

Годишњи извештај о раду пореског инспектора за 2023. годину

Сагласност на годишње извештаје о раду инспекцијског надзора из изворне надлежности


Сагласност на годишње извештаје о раду инспекцијког надзора из изворне надлежности

Извештај о раду комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2022. годину

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора инспектора за саобраћај и путеве за 2022. годину

Извештај о раду комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине за 2022. годину

Извештај за 2022. годину – просветни испектор

Просветна инспекција – табела 2022. година

Извештај Грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2022. годину

Извештај за 2022. годину – руководиоцу

Извештај о раду за 2022. годину – Саветник за послове саобраћаја и Саветник за управљање и вођење инвестиција

Извештај о раду комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2022. годину

Годишњи извештај о раду и показатељи долотворности инспекцијског надзора за саобраћај и путеве за 2022. годину – изворни послови-

Годишњи извештај о раду и показатељи долотворности инспекцијског надзора за саобраћај и путеве за 2022. годину – поверени послови-

Извештај о раду комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине Одељења уа инспекцијске послове и инвестиције Општинске Управе општине Топола за 2022. годину

Извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора инспектора за саобраћај и путеве за 2019. годину-поверени послови

Извештај о раду комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2019. годину

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине Одељење за инспекциске послове и инвестиције Општинске управе Топола за 2019. годину

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине Одељење за инспекциске послове и инвестиције Општинске управе Топола за 2018. годину

Извештај Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2017. годину

Годишњи извештај о раду Гpађевинског испектора за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола за 2017. годину

Извештај просветног инспектора за 2017. годину