Прописи

Прописи из надлежности инспектора за саобраћај и путеве

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Србије” број 31/2019)

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Србије” број 83/2018)

Закон о превозу путника у друмском саобраћају

Закон о превозу терета у друмском саобраћаја

Закон о путевима

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају

Одлука о такси превозу (“Сл.гласник СО Топола”, број 3/2016 и 5/2017)

Одлука о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији
општине Топола (“Сл.гласник СО Топола”, број 12/20084/201419/2014,
20/2016 и 5/2017)

Одлука о јавном превозу путника на територији општине Топола
(“Сл.гласник СО Топола”, број 5/2018)