Бирачки списак

Увид у бирачки списак

Потребна документација:

– Лична карта или било који документ са ЈМБГ

Телефон за информације: 034/6811- 008, локал 118.
e-mail: birackispisak@topola.com

Напомена:
Могућ је увид лично сваког радног дана од 07.00 -15.00 часова.

Уверење о упису у бирачки списак националних мањина

Потребна документација:
– Захтев
– Лична карта

Место набавке обрасца: канцеларија бр. 4

Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка националних мањина

Потребна документација:
– Захтев
– Лична карта
– За расељена лица: картон о пријави боравка Место набавке обрасца: преузмите на Интернет сајту www.ljudskaprava.gov.rs

Напомена везана за документацију:
Лична карта мора бити важећа.

Место предаје обрасца: канцеларија бр. 4

Потврда о изборном праву

Потребна документација:
– Лична карта или било који документ са ЈМБГ
– Захтев (уколико се тражи издавање потврде за више лица)

Напомена:

Потврда о изборном праву издаје се само за особе које се налазе на бирачком списку општине Топола.

Обрасце можете преузети овде:

Захтев за издавање уверења о упису у бирачки списак

Захтев за издавање уверења о упису у бирачки списак националне мањине

Захтев за издавање потврде о изборном праву

Захтев за упис, брисање, измену, допуну и исправку бирачког списка који се води за подручје општине Топола