СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дневни ред 82. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 81. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 80. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 78. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 77. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 76. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 75. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 74. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 72. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 70. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 64. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 57. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 56. седнице Општинског већа општине Топола

Двевни ред 54. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 53. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 52. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 51. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 50. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 49. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 48. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 47. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 46. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 45. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 44. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 43. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 42. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 41. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 76. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 75. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 74. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 15. ванредне седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 73. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 72. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 71. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 70. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 69. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 68. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 67. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 66. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 65. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 64. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 63. седнице Општинског већа општине Топола

Дневни ред 10.ванредне седнице Општинског већа општине Топола