Пољопривредa

Želimo da Vas obavestim da se Vaše domačinstvo nalazi na portalu AGROPONUDA, koji uređuje  Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac
evo linka ka Agroponudi:  https://www.agroponuda.com/sve-ponude  da se  uverite šta je to i kako funkcioniše baza ponude poljoprivrednih proizvođača. Ponude traju 14 dana od momenta objavljivanja i onda se automatski brišu, tako da svakih 15 dana bi trebalo da javljate gospodinu Danku Petrović iz Ministarstva poljoprivrede, tj.Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac, i dopunite šta imate za prodaju .  Njegovi kontakti su:

Danko Petrović , tel: 064 843 5527,
e-mail: pssskg@yahoo.com

Hvala Vam što ste učestvovali u našem perojektu “PLODOVI OPLENAČKIH GAZDINSTAVA NA KLIK DO TRPEZE”

Одлука о расписивању Јавног Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола – повраћаја на плаћене премије осигурања

Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2020.годину


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2020. годину (Трећи пресек)

ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2020. годину (Други пресек)


ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним  културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 03.07.2020. године


“ОПЛЕНАЦ ФЕСТ” – 16. Међународно оцењивање вина и ракија


КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2020. годину

Захтев за суфинансирање камате за пољопривредне кредите


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2020. годину (Први пресек)


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години


ЈАВНИ ПОЗИВ: За подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020.години

ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним  културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 20.05.2020. године


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2019. годину (Трећи пресек)


Мере подстицаја младим пољопривредницима


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2019. годину (Други пресек)


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарнe непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 19.6.2019. године


ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта

Формулар за пријављивање на јавно надметањеза закуп пољопривредног земљишта у државној својини -ПРВИ КРУГ-

Преглед груписаних јавних надметања


ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола  за 2020.годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инфраструктуром на територији општине Топола за 2020.годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији општине Топола за 2020.годину


ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2020.годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2020.годину


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарнe непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 16.6.2019. године


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2019. годину (Први пресек)


КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину – Кредитна подршка

ЗАХТЕВ за суфинансирање камате за пољопривредне кредите


КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину

ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за набавку материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) у 2019. години


Обавештење: Промоција модела подршке воћарима кроз систем противградне заштите


Обавештење: Ангажовање сезонских радника у пољопривреди


Заштитимо усеве и засаде у право време

Захтев Прогнозно-извештајној служби заштите биља


ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о бесповратној додели минералног ђубрива KAN 27% N


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2018. годину (Други пресек)

ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Топола

ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене

ФОРМУЛАР за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини – Други круг


ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2018. годину (Први пресек)


Стање плодности пољопривредног земљишта на подручју општине Топола


ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Топола за 2018. годину

ФОРМУЛАР за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини – Први круг


Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2018. годину

Водна књига