ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миодраг Миловановић

predsednik SO

– рођен 17. јуна 1992. године. По занимању мастер економиста.

Дипломирао је на Универзитету привредне академије Нови Сад, факултет за примењени менаџмент, економију и финансије на коме је остао да ради као асистент у настави до 2016. године. У току студирања обављао функцију студента – продекана у два мандата.

Пет година радног искуства и то у компанији BEAS DREAM на Rhode island, USA, а од 2017. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе и УНДП.

Тел: 034/6811-017, 034/6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15
e-mail: predsednikso@topola.com