ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЈАСНА ВУКОВИЋ

Рођена 30. јула 1968. године. Удата, мајка два сина. По професији учитељица, већ 25 година.

Основну школу и две године усмереног образовања завршила у Аранђеловцу. Након тога, школовање наставља на Педагошкој академији – данас Учитељски факултет у Београду.

Од 1993. године живи у Тополи. Радни однос заснива прво у ОШ „Сестре Радовић“ у Белосавцима а касније 2010. године прелази у ОШ „Карађорђе“ у Тополи, где обавља посао учитеља до преласка на функцију Заменика председника општине. Из радног односа се дошколовала 2010. године на Педагошком факултету у Јагодини.

Поред посла радо се укључује у рад Удружења Загрљај као и у све хуманитарне активности. Председник је и један од оснивача Друштва учитеља у Тополи.

Двадесет година политичког искуства. У два мандата одборник у СО Топола.

На последњим изборима одборник на листи Боље Србије.

Тел: 034/6811-017, 034/6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15
e-mail: predsednikso@topola.com