ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЛАДИМИР РАДОЈКОВИЋ

Датум и место рођења: 26.08.1972. године Београд

Образовње: Дипломирани еконимиста, Економски факултет Крагујевац

Ожењен. Отац двоје деце.

Професионална каријера:

02.01.2003. – 01.04.2003. радио као комерцијалиста у трговинском предузећу ,,Агрофарм“ Топола,

12.11.2203 – 11.02.2004. радио на радном месту саветодавца на Тржишту рада у Тополи,

15.03.2004. – 31.12.2004. Финансијски директор у АСП ,,Сртела Шумадија“ АД Аранђеловац,

01.01.2005. – 31.05.2005. Члан Општинског већа СО Топола задужен за финансије и буџет,

01.06.2005. -01.07.2019. Шеф Експозитуре Пореске управе у Тополи,

01.07.2019. Порески инспектор контроле у Пореској управи – Филијала Крагујевац,

(Предавања: опционо)

Језици: Енглески језик

Остало:

10.08,2006.-21.11.2008. године члан Надзорног одбора Државне лутрије Србије,

Одборник у СО Топола од 2005. године

Од 2014-2019. Члан Надзорног одбора ,,Ловачког савеза централне Србије“,

Од 2014. Године председник Ловачког удружења ,,Карађорђе“ из Тополе,

Од 2019. Члан Упрвно одбора ,,Ловачког савеза централне Србије“

Од 2010. Члан Стрељачког клуба ,,Црвена звезда“

Политичка странка Боља Србија (члан председништва

Тел: 034/6811-017, 034/6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15
e-mail: predsednikso@topola.com