Општински штаб за ванредне ситуације општине Топола, на седници одржаној дана 30. 10.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

Формира се СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ (СОТ) ЗА ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ COVID 19 Штаба за ванредне ситуације општине Топола.

У састав СОТ-а именују се: Данијела Ђокић Пантић, заменик команданта Општинског штаба за ванредне ситуације, др Горан Ђорђевић, директор Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола, др Тамара Каматовић, запослена у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола и Гордана Ђорђевић, медицински техничар у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

Задатак СОТ-а из 1. и 2. тачке овог Закључка је да прати ситуацију на терену у вези са заразном болешћу COVID 19, о чему свакодневно извештава команданта Штаба, односно председника општине и предлаже превентивне и оперативне мере усмерене ка отклањању и спречавању ширења заразне болести.

На територији општине Топола стање у вези са вирусом COVID 19 је стабилно. Све јавне установе и предузећа, организације и службе на територији општине Топола раде без проблема и поступају у складу са прописаним мерама Владе Републике Србије. ЈКСП Топола да предузме све потребне мере за додатно чишћење улица и јавних површина у Тополи, као и да омогући цистерне са дезинфекционим средствима за спољну употребу за грађане, до даљњег, уз обавезу да о извршеним активностима свакодневно извештава председника општине. У циљу праћења ситуације, обавезују се директори основних и Средње школе, као и Предшколске установе на територији општине Топола да свакодневно достављају извештаје Стручно-оперативном тиму Штаба за праћење ситуације у вези са заразном болешћу COVID 19, односно заменику команданта Штаба за ванредне ситуације Данијели Ђокић Пантић.Обавезује се Дејан Пантић, члан Штаба, да оствари контакт са волонтерима који су били ангажовани у периоду трајања ванредног стања и да, уколико је потребно, тај списак волонтера ажурира.

Обавезује се председник општине Топола да Републичкој санитарној инспекцији упути захтев да у оквиру спровођења контроле поштовања мера прописаних од стране Владе Републике Србије, у свој план уврсти и све васпитно-образовне установе на територији општине Топола.Преко средстава јавног информисања, званичног сајта и фејсбук странице општине Топола, упутити апел свим грађанима (физичким и правним лицима) општине Топола да се строго придржавају мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19. („Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 11/20, 120/20, 122/20 и 126/20). Редовно пратити ситуацију везану за COVID пандемију на подручју општине Топола.