На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/23), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2023. годину,

Општинско веће општине Топола  на седници одржаној дана 17.08.2023. године донело је

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину

 

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 401-325/2021-03 од 14.08.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола и одобравају подстицајна средства у укупном износу 3.321.248,75 динара.

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава (дин) %

подстицаја

1 Радован Ђокић

Доња Трешњевица

327-1/2023-03

од  05.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
2 Иван Ивошевић

Светлић

327-5/2023-03

од 07.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.600,00 14.600,00
3 Бранко Ивановић

Загорица

327-6/2023-03

од 07.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 17.500,00
4 Ана Павловић

Горња Трнава

327-8/2023-03

од 07.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.000,00 10.000,00
5 Славиша Савић

Рајковац

327-9/2023-03

од 11.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.100,00 22.100,00
6 Миленко Лазаревић

Доња Трнава

327-12/2023-03

од 12.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.500,00 12.500,00
7 Драган Пејић

Маскар

327-13/2023-03

од 12.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
8 Рајко Ђокић

Доња Трешњевица

327-14/2023-03

од 13.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
9 Веса Живановић

Горња Трнава

327-16/2023-03

од 14.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 31.000,00 30.000,00
10 Радослав Ђорђевић

Рајковац

327-17/2023-03

од 17.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.800,00 9.800,00
11 Весна Чолић

Жабаре

327-18/2023-03

од 17.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
12 Владан Јанковић

Горња Трнава

327-19/2023-03

од 20.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
13 Мирјана Зебић

Рајковац

327-20/2023-03

од 21.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.300,00 22.300,00
14 Миљан Ивовић

Јунковац

327-21/2023-03

од 21.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
15 Милан Радојичић

Доња Трешњевица

327-22/2023-03

од 21.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.600,00 9.600,00
16 Драган Радовић

Рајковац

327-23/2023-03

од 24.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 29.600,00 29.600,00
17 Милош Ђорђевић

Горович

327-25/2023-03

од 27.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
18 Дејан Радовић

Рајковац

327-26/2023-03

од 27.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00

19

Драгана Радовић

Рајковац

327-27/2023-03

од 28.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.500,00 22.500,00
20 Милутин Лекић

Загорица

327-28/2023-03

од 28.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
21 Јелена Митровић

Рајковац

327-30/2023-03

од 28.07.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 34.400,00 34.400,00
22 Слађана Јевтић

Шуме

327-36/2023-03

од 03.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
23 Милан Јевтић

Светлић

327-37/2023-03

од 03.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
24 Мирослав Богдановић

Маскар

320-19/2023-03

од 04.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.660,35 24.000,00 65,46
25 Данко Ивановић

Крћевац

320-20/2023-03

од 04.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 87.045,46 48.000,00 55,14
26 Драган Пејић

Маскар

320-22/2023-03

од 05.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 53.473,03 36.000,00 67,32
27 Милан Пантелић

Блазнава

320-52/2023-03

од 07.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 55.034,25 36.000,00 65,41
28 Дејан Марковић

Маскар

320-61/2023-03

од 11.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 50.673,00 36.000,00 71,04
29 Славиша Савић

Рајковац

320-62/2023-03

од 11.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.043,17 24.000,00 64,78
30 Богосав Николић

Рајковац

320-63/2023-03

од 12.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 56.804,72 36.000,00 63,37
31 Рајко Ђокић

Доња Трешњевица

320-68/2023-03

од 13.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 21.600,00 12.000,00 55,56
32 Зоран Радовић

Рајковац

320-70/2023-03

од 14.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 78.290,91 48.000,00 61,31
33 Горан Радовић

Рајковац

320-72/2023-03

од 14.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 39.943,18 24.000,00 60,08
34 Биљана Обрадовић

Маскар

320-75/2023-03

од 17.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 64.003,35 36.000,00 56,25
35 Радослав Ђорђевић

Рајковац

320-76/2023-03

од 17.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 54.269,00 36.000,00 66,34
36 Весна Чолић

Жабаре

320-77/2023-03

од 17.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.545,45 12.000,00 61,39
37 Владан Јанковић

Горња Трнава

320-79/2023-03

од 20.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 78.840,00 36.000,00 45,66
38 Мирјана Зебић

Рајковац

320-81/2023-03

од 21.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 96.709,10 60.000,00 62,04
39 Милан Радојичић

Доња Трешњевица

320-83/2023-03

од 21.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.363,64 24.000,00 65,99
40 Даница Радивојевић

Јеленац

320-84/2023-03

од 21.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 42.181,82 24.000,00 56,89
41 Драган Радовић

Рајковац

320-86/2023-03

од 24.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 82.672,73 48.000,00 58,06
42 Дејан Божић

Клока

320-89/2023-03

од 26.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 45.000,00 24.000,00 53,33
43 Миленко Миливојевић

Овсиште

320-91/2023-03

од 26.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.163,64 12.000,00 62,62
44 Веса Живановић

Горња Трнава

320-92/2023-03

од 26.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 35.800,00 24.000,00 67,04
45 Милош Ђорђевић

Горович

320-94/2023-03

од 27.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 55.318,18 36.000,00 65,08
46 Милутин Лекић

Загорица

320-96/2023-03

од 28.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 39.363,63 24.000,00 60,97
47 Јелена Митровић

Рајковац

320-97/2023-03

од 28.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 60.454,54 36.000,00 59,55
48 Слађана Јевтић

Шуме

320-98/2023-03

од 28.07.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 27.000,00 12.000,00 44,44
49 Милан Јевтић

Светлић

320-101/2023-03

од 03.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.566,67 12.000,00 64,63
50 Мирослав Лазић

Горња Шаторња

320-21/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 28.227,27 28.000,00 99,19
51 Братислав Дукић

Доња Шаторња

320-23/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 41.818,18 41.818,18 100
52 Небојша Вучковић

Топола (Варошица)

320-24/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 46.254,55 42.000,00 90,80
53 Велибор Станковић

Топола (Варошица)

320-25/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 21.013,64 21.000,00 99,94
54 Радомир Ћирковић

Топола (Варошица)

320-26/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 47.041,36 42.000,00 89,28
55 Саша Спасић

Топола (Варошица)

320-27/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
56 Радоје Станисављевић

Горња Шаторња

320-28/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.727,27 14.000,00 67,54
57 Бора Митровић

Топола (Варошица)

320-29/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 28.361,10 28.000,00 98,73
58 Љубомир Младеновић

Топола (Варошица)

320-30/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 27.181,82 27.181,82 100
59 Снежана Ђурђевић

Топола (Село)

320-31/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.112,41 14.000,00 99,20
60 Јован Пауновић

Жабаре

320-32/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 37.181,82 35.000,00 94,13
61 Миодраг Достанић

Топола (Варошица)

320-33/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 26.000,00 26.000,00 100
62 Марко Миливојевић

Топола (Село)

320-34/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 14.000,00 66,96
63 Бојана Дулановић

Топола (Варошица)

320-35/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 25.909,09 21.000,00 81,05
64 Душан Матић

Топола (Варошица)

320-36/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.009,09 14.000,00 99,94
65 Славко Живковић

Јунковац

320-37/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 73.181,82 28.000,00 38,26
66 Милорад Ђорђевић

Топола (Село)

320-38/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 41.818,18 41.818,18 100
67 Миодраг Алексић

Топола (Варошица)

320-39/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 32.407,27 32.407,27 100
68 Драгослав Јевтић

Доња Шаторња

320-40/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
69 Мирослав Симић

Белосавци

320-41/2023-03 од 06.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.007,87 14.000,00 99,94
70 Никола Симић

Топола (Варошица)

320-42/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 27.181,82 27.181,82 100
71 Рајко Милосављевић

Топола (Варошица)

320-43/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.113,64 14.000,00 99,19
72 Милорад Веселиновић

Топола (Варошица)

320-44/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 21.954,55 21.000,00 95,65
73 Зоран Петровић

Горња Трнава

320-45/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 52.272,73 42.000,00 80,35
74 Филип Петровић

Горња Трнава

320-46/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 52.272,73 28.000,00 53,57
75 Дејан Попадић

Горња Шаторња

320-47/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 62.727,27 35.000,00 55,79
76 Зоран Јовановић

Доња Шаторња

320-48/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 26.136,36 21.000,00 80,35
77 Радослав Радовановић

Јарменовци

320-49/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 22.790,91 21.000,00 92,14
78 Наташа Алексић

Блазнава

320-50/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 38.681,82 21.000,00 54,29
79 Батиша Тошић

Топола (Село)

320-51/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 28.297,43 28.000,00 98,95
80 Новак Прокић

Шуме

320-53/2023-03 од 07.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.113,64 14.000,00 99,19
81 Огњен Ивовић

Топола (Варошица)

320-54/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 21.198,18 21.000,00 99,06
82 Весна Јовановић

Топола (Село)

320-55/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 83.629,09 42.000,00 50,22
83 Мирослав Матић

Јунковац

320-56/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.636,36 14.000,00 95,65
84 Зоран Живановић

Горња Трнава

320-57/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 35.545,45 35.000,00 98,46

85

Мирослав Станисављевић

Горња Шаторња

320-58/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.818,19 14.000,00 67,25
86 Мирослав Јаковљевић

Клока

320-59/2023-03 од 10.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.009,09 14.000,00 99,94
87 Дејан Марковић

Пласковац

320-60/2023-03 од 11.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 44.954,55 42.000,00 93,43
88 Драгић Лукић

Јарменовци

320-64/2023-03 од 12.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
89 Наташа Аксентијевић

Шуме

320-65/2023-03 од 12.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 26.136,36 21.000,00 80,35
90 Александар Лукић

Доња Трнава

320-66/2023-03 од 12.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 31.363,64 21.000,00 66,96
91 Божидар Јанковић

Горња Трнава

320-67/2023-03 од 12.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
92 Јасминка Васиљевић

Жабаре

320-69/2023-03 од 14.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 21.852,27 21.000,00 96,09
93 Веса Живановић

Горња Трнава

320-71/2023-03 од 14.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 104.545,45 42.000,00 40,17
94 Зоран Николић

Блазнава

320-73/2023-03 од 14.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 31.363,64 14.000,00 44,64
95 Владан Таковац

Горња Шаторња

320-74/2023-03 од 14.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 42.863,64 42.000,00 97,98
96 Мирослав Гавриловић

Блазнава

320-78/2023-03 од 19.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
97 Славољуб Симић

Топола (Варошица)

320-80/2023-03 од 20.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 51.227,27 42.000,00 81,98
98 Радослав Ранић

Доња Трнава

320-82/2023-03 од 21.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.909,09 20.909,09 100
99 Славиша Урошевић

Топола (Варошица)

320-85/2023-03 од 21.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.589,55 14.000,00 95,96
100 Никола Милисављевић

Топола (Варошица)

320-88/2023-03 од 25.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 35.014,91 35.000,00 99,96
101 Драган Јовановић

Јарменовци

320-90/2023-03 од 26.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 21.572,73 21.000,00 97,35
102 Дејан Радовић

Рајковац

320-95/2023-03 од 27.07.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 20.726,37 14.000,00 67,55
103 Зоран Цветковић

Блазнава

320-99/2023-03 од 02.08.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.381,82 14.000,00 93,35
104 Јасна Миљковић

Јунковац

320-100/2023-03 од 02.08.2023. Набавка материјала за прихрану пчела 14.316,82 14.000,00 97,79
105 Драгана Урошевић

Пласковац

327-2/2023-03

од 07.07.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 124.943,75 87.460,63 70
106 Јелена Павловић Рајић

Пласковац

327-3/2023-03

од 07.07.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 125.056,25 87.539,38 70
107 Миливоје Јолдић

Топола (Варошица)

327-4/2023-03

од 07.07.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 20.800,00 13.520,00 65
108 Ненад Павловић

Горња Трнава

327-7/2023-03

од 07.07.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 213.275,00 100.000,00 46,89
109 Драган Танасковић

Јунковац

327-10/2023-03

од 12.07.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 227.360,42 147.784,27 65
110 Александар Лукић

Доња Трнава

327-11/2023-03

од 12.07.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 70.166,67 35.083,33 50
111 Драгић Спасић

Топола (Село)

327-24/2023-03

од 26.07.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 24.190,00 15.723,50 65
112 Душица Радојевић

Јунковац

327-29/2023-03

од 28.07.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 21.875,00 18.593,75 85
113 Марко Живановић

Винча

327-31/2023-03

од 12.07.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 201.133,33 100.000,00 49,72
114 Ненад Глишић

Шуме

327-32/2023-03

од 31.07.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 166.833,33 108.441,67 65
115 Мирослав Весић

Загорица

327-39/2023-03

од 04.08.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 35.908,33 23.340,41 65
116 Петар Таковац

Горња Шаторња

327-15/2023-03 од 13.07.2023. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 110.000,00 55.000,00 50
УКУПНО 4.720.166,55 3.321.248,75

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 63 и 65, програмске класификације 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451- Субвенције јавним  нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“, број 17/2022, 16/2023 и 24/2023).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити  на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2023. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Број: 020-650/2023-05-III                                                                                       

Дана: 17.08.2023. године                                                               

 ПРЕДСЕДНИК                  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 Владимир Радојковић, с.р.