ОБАВЕШТЕЊЕ:

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2022. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одсеку локалне пореске администрације у улици Краљице Марије број 1 сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или на телефон 034/6811-274.