Јавни позиви НСЗ представљени послодавцима у Тополи

Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац у сарадњи са Општином Топола организовала је данас у скупштинској сали Општинске управе форум послодаваца. Форум се организује у циљу успостављања контаката са послодавцима и задовољавања потреба за одговарајућом радном снагом и развоја дугорочне и успешне сарадње. Скуп су отворили председник општине Владимир Радојковић и директорка филијале НСЗ у Крагујевцу, Горица Бачанин.

Горица Бачанин је указала да НСЗ сваке године расписује јавне позиве који су намењени како послодавцима тако и незапосленим лицима. Ове године је расписано 13 јавних позива. Тежња службе за запошљавање је да позиве презентује како би послодавци “дошли до радника уз наше субвенције, уз нашу помоћ, подршку”. Она је рекла да у “Тополи имамо константан пад незапослених лица на евиденцији. Сада их имамо овде у Тополи око 1250 лица. Од тога су више од половине лица са средњом стручном спремом и неквалификовани радници. Мањи број је са високом стручном спремом”. Говорила је директорка филијале и о дефицитарним кадровима и назначила да НСЗ предузима “активне мере које треба да помогну да дођете до кадрова”. Зато је посебан акценат ставила на обуке радника. Пошто на евиденцији незапослених лица има лица која немају довољно знања и компетенције за обављање нових послова,  нових занимања које послодавци траже, НСЗ жели да пружи подршку и даје обуку на захтев послодавца.

-Ове године акценат се ставља на обуке јер је то једини начин да дођемо до одговарајуће радне снаге и да упослимо  наша незапослена лица на опште задовољство – истакла је Горица Бачанин и замолила привреднике за предлоге јер је битан глас, потребе и очекивања привреде.

Председник општине Владимир Радојковић је изразио задовољство на одзиву јер међу присутнима види представнике фирми које имају потребу за радном снагом. Захвалио се и директорки филијале Горици Бачанин и целој филијали Крагујевац на досадашњој сарадњи са Општином Топола. Рекао је да што “се тиче Општине Топола, запошљавање је једно од најважнијих питања као и задржавање младих кадрова. То је и преквалификација постојећих кадрова како би се што више самњила незапосленост. Сви инвеститори који долазе прво се обрате заводу за запошљавање – тржишту рада да виде колико имају расположивих радника. Тренутно имамо доста радника из текстилне индустрије и чим се види довољан број радника јављају се инвеститори који би желели да раде са њима”. Председник општине је изразио наду да ће овај састанак као и будући састанци на ову тему резултирати још већим самњењем незапослености у општини Топола.

Теме које су разматране на овом форуму послодаваца биле су:

-Информисање о мерама активне политике запошљавања и услугама Националне службе за запошљавање – промоција јавних позива НЗС за 2023. годину;

-Обезбеђивање задовољења пријављених потреба послодаваца за запошљавањем лица са евиденције незапослених у Тополи;

-Испитивање текућих и будућих потреба послодаваца за запошљавањем;

-Промовисање значаја запошљавања теже запошљивих лица (особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, нискоквалификовани…);

-Развијање партнерства и сарадње;

-Разматрање различитих актуелних тема на локалном тржишту рада.