Општински штаб за ванредне ситуације општине Топола, на седници одржаној дана 30. 10.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

Формира се СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ (СОТ) ЗА ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЗАРАЗНОМ БОЛЕШЋУ COVID 19 Штаба за ванредне ситуације општине Топола.

У састав СОТ-а именују се: Данијела Ђокић Пантић, заменик команданта Општинског штаба за ванредне ситуације, др Горан Ђорђевић, директор Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола, др Тамара Каматовић, запослена у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола и Гордана Ђорђевић, медицински техничар у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

Задатак СОТ-а из 1. и 2. тачке овог Закључка је да прати ситуацију на терену у вези са заразном болешћу COVID 19, о чему свакодневно извештава команданта Штаба, односно председника општине и предлаже превентивне и оперативне мере усмерене ка отклањању и спречавању ширења заразне болести.

На територији општине Топола стање у вези са вирусом COVID 19 је стабилно. Све јавне установе и предузећа, организације и службе на територији општине Топола раде без проблема и поступају у складу са прописаним мерама Владе Републике Србије. ЈКСП Топола да предузме све потребне мере за додатно чишћење улица и јавних површина у Тополи, као и да омогући цистерне са дезинфекционим средствима за спољну употребу за грађане, до даљњег, уз обавезу да о извршеним активностима свакодневно извештава председника општине. У циљу праћења ситуације, обавезују се директори основних и Средње школе, као и Предшколске установе на територији општине Топола да свакодневно достављају извештаје Стручно-оперативном тиму Штаба за праћење ситуације у вези са заразном болешћу COVID 19, односно заменику команданта Штаба за ванредне ситуације Данијели Ђокић Пантић.Обавезује се Дејан Пантић, члан Штаба, да оствари контакт са волонтерима који су били ангажовани у периоду трајања ванредног стања и да, уколико је потребно, тај списак волонтера ажурира.

Обавезује се председник општине Топола да Републичкој санитарној инспекцији упути захтев да у оквиру спровођења контроле поштовања мера прописаних од стране Владе Републике Србије, у свој план уврсти и све васпитно-образовне установе на територији општине Топола.Преко средстава јавног информисања, званичног сајта и фејсбук странице општине Топола, упутити апел свим грађанима (физичким и правним лицима) општине Топола да се строго придржавају мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19. („Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 11/20, 120/20, 122/20 и 126/20). Редовно пратити ситуацију везану за COVID пандемију на подручју општине Топола.

Данас је у Општину Топола стигла пресуда Апелационог суда у Крагујевцу која је правоснажна и којом је тужена Општина Топола обавезна да тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете исплати око 1,5 милиона динара на име душевног бола породици Алексић због смрти њиховог оца и супруга Ђорђа.

Општина Топола ће у року одређеном пресудом исплатити тужиоцима поменути износ. Општина Топола ће против Драгана Јовановића, бившег председника општине Топола, покренути судски спор за накнаду штете плаћене тужиоцима на основу пресуде Апелационог суда у Крагујевцу.

Подсећамо да је дана 23. фебруара 2012. године Драган Јовановић, тадашњи председник општине Топола, управљајући возилом у власништву Општине Топола, нанео тешке телесне повреде пешаку Ђорђу Алексићу из Блазнаве услед којих је он и преминуо.

Општина Топола суфинансирала куповину четири куће за расељена лица. У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и расељена лица, Општина Топола учествовала је у суфинансирању у куповини сеоских кућа са окућницом за четири расељена лица са њиховим породицама. Учешће Комесаријата је непуних пет милиона динара, а Општине Топола са нешто више од два милиона. Поред бесповратне помоћи за куповину сеоских кућа доделиће се и грађевински материјал овим породицама у максималном износу од 200.000 динара по кориснику.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивамо родитеље ученика школа који путују на релацији Липовац-Бања као и на релацији Липовац-Аранђеловац, да се обрате Општинској управи општине Топола – Одељењу за буџет како би остварили право трошкова превоза.Том приликом потребно је да попуне захтев и уз прилагање одговарајуће документације оствариће право на новчану надокнаду трошкова превоза за децу – ученике путнике.

Контакт особа: Маргарета Живановић, телефон: 034/6811-008.