Лице за заштиту података о личности у Општинској управи Општине Топола је:

Милан Вукићевић, дипломирани економиста

Контакт подаци:

Телефон: 064/86-14-288

Адреса електронске поште: ler@topola.com