О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Услед озбиљности ситуације и спречавања ширења заразне болести – афричке куге свиња, обавештавају се пољопривредни произвођачи, посебно одгајивачи свиња да су обавезни да поштују биосигурносне мере у циљу њеног спречавања.

Власници односно држаоци свиња су у обавези да:

-Животиње, односно свиње држе у одговорајућим затвореним објектима;

-Свиње не пуштају у воћнаке и друге отворене просторе;

-Посете својим домаћинствима сведу на најмању могућу меру;

-Не врше куповину, ни продају необележених свиња на местима која за то нису предвиђена;

-Врше пријаву и обележавање животиња које ће обавити овлашћена ветеринарска станица;

-Сваку угинулу, сумњиву или болесну свињу на време пријаве ветеринарској служби;

-Не врше исхрану свиња помијама;

-По могућности, користе одговарајућа средства за дезинфекцију простора, алата, прибора, посуда и свега другог што може доћи у контакт са свињама.

У циљу предузимања превентивних мера, комисија за праћење кретања и контроле заразне болести – афричке куге свиња на територији општине Топола донела је закључак којим: -Обавезује надлежне службе на територији општине да појачају контролу нелегалне трговине домаћих животиња; -Одређује део затворене санитарне депоније у Торовима да се на њој уреди јама гробница ради нешкодљивог уклањања лешева животиња и налаже ЈКСП “Топола” Топола да изврши овај задатак; -Именује лице за вршење координације са стручним лицима на нешкодљивом уклањању лешева животиња у складу са важећим законским прописима; -Предлаже лице за координацију које ће бити именовано у регионални кризни центар Шумадијског управног округа.