О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Избори за чланове Савета МЗ БЛАЗНАВА И БОЖУРЊА ће се одржати:

 29.01.2023. године, од 1200 – 2000 часова

 

 За Савет МЗ БЛАЗНАВА бира се 7 чланова Савета МЗ

За Савет МЗ БОЖУРЊА бира се 5 чланова Савета МЗ

 

Заинтересована лица са подручја наведених месних заједница могу предати потребну документацију у смислу кандидовања за избор за члана Савета МЗ до    13. јануара 2023. године.

Све информације везане за поступак кандидовања, као и друге информације везане за изборе за чланове Савета МЗ, можете добити код:

– секретара Изборне комисије, Ђорђа Глигоријевића, тел.064/853-9155

в.д.председника Савета месних заједница:

– Блазнава, Саша Шевић, тел. 065/5577-201

– Божурња, Александар Павловић, тел. 064/2530-120

– званичној интернет страници општине Топола – ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

Грађани са подручја месних заједница у којима се спроводе избори, могу проверити до 24. јануара 2023. године, да ли су уписани у бирачки списак на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, на линку https://upit.birackispisak.gov.rs/, а уколико нису уписани или је потребно извршити неку промену, потребно је да се обрате Општинској управи општине Топола – службенику за послове бирачког списка.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Дана: 9.01.2023. године

број: 020-12/2023-05-I

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Софија Радојковић, с.р.