Обавештење о сечи растиња у заштитном појасу далековода

          Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Топола чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 400 и 110 kV, односно у близини и испод фазних проводника ДВ 436 ТС Крагујевац 2 – ТС Обреновац, ДВ 123/3 ТС Крагујевац 2 – ТС Топола, ДВ ТС Аранђеловац – ТС Топола и ДВ 1181 ТС Крагујевац 2 – ТС Страгари да је Електромрежа Србије АД Београд, Регионални центар одржавања Крушевац почео са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 15. јануара 2024. године. Власници парцела имају обавезу да након сече преузму и уклоне посечено растиње и стабла. Власници парцела не смеју да засађују растиње-дрвеће, нити да граде објекте у близини и испод  далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.