Обавештење за спортска удружења и спортске организације  са седиштем на територији општине Toпола

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Топола, број 110-21/2021-05-III од 23. 04. 2021. године, а у вези са чланом 117. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), којим је дефинисана динамика достављања документације,  позивају се спортске организације  са седиштем у општини Топола, а које испуњавају критеријуме у складу са Правилником да до 28.07.2023. године Спортском савезу општине Топола доставе своје предлоге годишњих  програма (са свом осталом неопходном документацијом у складу са Правилником)  за наредну годину, да би се стекао услов да предлог програма спортске организације (клуба) буде предложен за буџетско финансирање и суфинансирање за 2024. годину.

Обрасце, као и сам Правилник можете преузети у прилогу испод овог текста. Сви обрасци морају бити електронски попуњени.

За сва питања везана за критеријуме и процедуру пријављивања предлога програма за 2024. годину заинтересовани се могу обратити Спортском савезу општине Топола на тел: 064/8865896.