Обавештење
Пријаве грађана за штете настале услед елементарних непогода могу се подносити Бојани Радојевић, саветнику за инвестиције Општинске управе општине Топола.
Контакт телефон: 064/853-91-66