Одељење за општу управу

Руководилац

приземље, канцеларија бр. 3

телефон: 034/6811-008 лок. 122
e-mail: rajkarosic@topola.com

Писарница

Приземље

телефон: 034/6811-008

Матичар

приземље, канцеларија бр.9

телефон: 034/6811-008 лок. 110
e-mail: maticar@topola.com

Бирачки списак

приземље, канцеларија бр.4

телефон: 034/6811-008 лок. 118
e-mail: birackispisak@topola.com

Матично подручје Горња Трнава

телефон: 034/6832-000
e-mail: mpg.trnava@topola.com

Матично подручје Доња Шаторња

телефон: 034/6837-135
e-mail: mpd.satornja@topola.com

Матично подручје Наталинци

телефон: 034/821-174
e-mail: mpnatalinci@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова