Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

Руководилац

приземље, канцеларија бр. 6

телефон: 034/6811-008 лок. 202
e-mail: ivana.bs@topola.com

Послови легализације и изградње објеката

приземље, канцеларија бр. 7

телефон: 034/6811-008 лок. 119

Имовинско-правни и стручни послови

приземље, канцеларија бр. 5

телефон: 034/6811-008 лок. 208

Послови заштите животне средине и послови праћења контроле и квалитета животне средине

приземље, канцеларија бр. 5

телефон: 034/6811-008 лок. 208

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова