Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Руководилац

телефон: 034/6811-008 лок. 106
e-mail: jasnamiljkovic@topola.com

Послови из области рачуноводства и финансија

телефон: 034/6811-008 лок. 105

Послови јавних набаки

приземље, канцеларија бр. 19

телефон: 034/6811-008 лок. 121

Благајна

телефон: 034/6811-008 лок. 107

Послови буџета и опште потрошње

телефон: 034/6811-008 лок. 103

Послови из области пољопривреде

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811-008

Послови из области предузетништва

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811-008

Одсек локалне пореске администрације

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811-416

Шеф локалне пореске администрације

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811-416 лок. 105

Борачко-инвалидска заштита

телефон: 034/6811-069

Канцеларија за младе

монтажна зграда

телефон: 034/6811-008 лок. 104
034/6813-710

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова