Одељење за инспекцијске послове и инвестиције

Руководилац

монтажна зграда

телефон: 034/6811-587

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине

монтажна зграда

телефон: 034/6811-587
e-mail: stanicaplavsic@topola.com

Инспектор за саобраћај и путеве

монтажна зграда

телефон: 034/6811-587
e-mail: saobracajnainspekcija@topola.com

Грађевински инспектор

монтажна зграда

телефон: 034/681-587
e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com

Послови саобраћаја

монтажна зграда

телефон: 034/6811-587

Комунални редари

монтажна зграда

телефон: 034/6811-587

Просветни инспектор

II спрат, канцеларија бр. 21

телефон: 034/6811-008 лок. 208
e-mail: inspektor@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова