Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање

Скупштински послови

I спрат, канцеларија бр. 14

телефон: 034/6811-008 лок. 204

Програмерски и оператерски послови

II спрат, канцеларија бр. 18

телефон: 034/6811-008 лок. 207
e-mail: web@topola.com

Послови информисања

II спрат, канцеларија бр. 18

телефон: 034/6811-675
034/6811-008 лок. 207
e-mail: info@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова