Одељење за локални економски развој – канцеларија за локални економски развој

Координатор за ЛЕР

II спрат, канцеларија бр. 17

телефон: 034/6811 273
034/6811 008 лок.206
e-mail: ler@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова