Општинско правобранилаштво

Општински правобранилац

приземље, канцеларија бр. 1

телефон: 034/6811-008 лок.101
e-mail: ojp@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова