Саветник за заштиту права пацијената Општине Топола

Рајка Росић

Булевар краља Александра I broj 9
канцеларија број 3.

телефони: 034/ 6811-008 локал 122.
телефон: ::064/8614-119
e-mail: rajkarosic@topola.com

Пријем странака радним даном

од 07.00 до 15.00 часова