Održan info dan za potencijalne korisnike projekta ’’Svi građani Topole jednaki i uključeni’’

Dana 14.02.2022, u prostorijama Opštine Topola održan je info dan za potencijalne korisnike projekta ’’Svi građani Topole jednaki i uključeni’’. Događaj je održan sa ciljem informisanja potencijalnih korisnika o Javnom pozivu za izbor korisnika za dodelu stambene podrške i učešće u merama socijalne inkluzije.

Javni poziv deo je projekta ’’Svi građani Topole jednaki i uključeni’’, koji sprovodi Opština Topola, zahvaljujući podršci Evropske unije, preko Programa ’’Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji EUSHAI’’. Implementaciju programa u Srbiji koordinira kancelarija UNOPS-a u Beogradu. Partneri na projektu Opštini Topola su Centar za socijalni rad Aranđelovac, odeljenje u Topoli i Razvojni biznis centar Kragujevac.

Projekat ’’Svi građani Topole jednaki i uključeni’’ ima za cilj da doprinese unapređenju socijalne inkluzije ranjivih društvenih grupa u Topoli, kroz stvaranje adekvatnih životnih uslova i uslova za socijalno-ekonomsku intergraciju. Svrha projekta je unapređenje uslova života pripadnika romske nacionalne manjine i žena žrtava porodičnog nasilja u Topoli, i omogućavanje njihove potpune društvene uključenosti, kroz obezbeđenje podrške u vidu socijalnog stanovanja i programa socijalne inkluzije i integracije na tržište rada.

Projektom se planira da 11 romskih porodica i 4 porodice žena žrtava porodičnog nasilja dobiju stambenu podršku, i budu uključene u mere socijalne i ekonomske inkluzije (grantovi za ekonomsko osnaživanje, obuke za tražena zanimanja na tržištu rada i povezivanje sa poslodavcima, pomoć deci u učenju i stručna, psihosocijalna podrška porodicama u prevazilaženju svakodnevnih problema).

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu stambene podrške i učešće u merama socijalne inkluzije, raspisan je 04.02.2022. i otvoren je do 07.03.2022. Javni poziv dostupan je na web sajtu Opštine Topola, na oglasnoj tabli Opštine i Centra za socijalni rad, kao i na pisarnici Opštine, i u kancelariji odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, gde svi zainteresovani građani mogu preuzeti javni poziv i obrazac formulara za prijavljivanje.