Сви грађани Тополе – једнаки и укључени

Топола, 21. фебруар 2022. – Уводним јавним догађајем, данас је у Визиторском центру представљен пројекат ”Сви грађани Тополе – једнаки и укључени”. Присутнима су се испред општине Топола обратили председник Игор Петровић, менаџер пројекта Данијела Ђокић Пантић и Светлана Младеновић испред одељења Центра за социјални рад Аранђеловац у Тополи. Пројекат је представила Марија Стојадиновић – програмски координатор пројекта, а јавне позиве Немања Јовичић – стручни сарадник за социјално становање на пројекту Развојног бизнис центра Крагујевац.

Циљ уводног догађаја је представљање пројекта локалним актерима, грађанима и јавности, очекивани резултати и планиране активности. Ово је била и прилика да се покрене дијалог  у локалној заједници на тему стамбене подршке и стамбеног збрињавања социјално угрожених група.

Пројекат ”Сви грађани Тополе – једнаки и укључени” спроводи Општина Топола захваљујући подршци Европске уније, преко Програма “Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији EUSHAI”. Имплементацију програма у Србији координира канцеларија UNOPS-а у Београду. Партнери на пројекту Општини Топола су Центар за социјални рад Аранђеловац, одељење у Тополи и Развојни бизнис центар Крагујевац. Укупна вредност пројекта је 383.599 евра, од чега је донација ЕУ 322.223, а допринос локалне самоуправе 61.376 евра.

Пројекат има за циљ да допринесе унапређењу социјалне инклузије рањивих друштвених група у Тополи, кроз стварање адекватних животних услова и услова за социјално-економску интеграцију. Сврха пројекта је унапређење услова живота припадника ромске националне мањине и жена жртава породичног насиља у Тополи и омогућавање њихове потпуне друштвене укључености, кроз обезбеђење подршке у виду социјалног становања и програма социјалне инклузије и интеграције на тржиште рада.

Планирано је да 11 ромских породица и 4 породице жена жртава породичног насиља добију стамбену подршку и буду укључене у мере социјалне и економске инклузије – грантови за економско оснаживање, обуке за тражена занимања на тржишту рада и повезивање са послодавцима, помоћ деци у учењу и стручна, психосоцијална подршка породицама у превазилажењу свакодневних проблема.

Јавни позив за избор корисника за доделу стамбене подршке и учешће у мерама социјалне инклузије отворен је до 7. марта. Доступан је на сајту Општине Топола, писарници Општине, општинској огласној табли и огласној табли Центра за социјалнирад, канцеларији одељења за локални економски развој, где га сви заинтересовани грађани могу преузети уз образац формулара за пријављивање.