Позивно писмо

Општина Топола упућује

Позив Саветима месних заједница са територије општине Топола за учешће у програму подршке за јачање учешћа грађана, израду финансијских планова и програма развоја месних заједница

Општина Топола  учествује у пројекту „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS SwissIntercooperation. Једна од активности у оквиру овог пројекта, која се истовремено спроводи у 15 градова и општина, јесте пружање подршке месним заједницама да повећају учешће грађана, унапреде финансијско планирање и израде своје програме развоја.

Одабрани савети месних заједница ће добити стручну подршку у периоду од 1. новембра 2022. до 31. децембра 2024. Подршка обухвата рад са представницима савета месних заједница на годишњим групним састанцима, израду и представљање приручника, као и кроз укупно 18 састанака са представницима сваке месне заједнице.

Месне заједнице, које буду укључене у овај програм, на овај начин ће добити прилику да побољшају своје акте, да развију нове и унапреде постојеће видове сарадње са грађанима, и да тако омогуће да се потребе грађана и месне заједнице у целини боље препознају у буџету и планским документима наше општине.

Прилику да добију ову подршку имају две месне заједнице, које ће бити одабране на основу исказаних потреба, воље и спремности за сарадњу. Уколико се на позив јави више савета месних заједница, одабир ће извршити општина Топола у сарадњи са HELVETAS SwissIntercooperation и ангажованим експертима. У случају више пријављених приоритет ће бити дат месним заједницама из сеоских и приградских подручја.

Рок за пријаву је 05. октобар 2022.

Пријавни формулар се може попунити електронски и доставити електронском поштом, искључиво са службене адресе за електронску пошту коју користи Савет месне заједнице, на адресу jasnamiljkovic@topola.com

Пријавни формулар се може доставити у штампаном облику, на адресу Општинска управа општине Топола, Бул.краља Александра I број 9,Топола , у ком случају треба да буде потписан од председника Савета месне заједнице, или другог члана Савета месне заједнице када председник није изабран.

Овај позив ће бити објављен на сајту www.topola.rs