Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о  трећој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину и Нацрту Одлуке о измени одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у Општини Топола

Датум: 07.12.2022. године,

Поштоване грађанке и грађани,

Општина Топола је израдила Нацрт Одлуке о ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ Одлуке о буџету Општине Топола за 2022. годину, након прибављених података и консултација са релевантним субјектима организује догађај јавне расправе о Нацрту Одлуке о ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ Одлуке о буџету Општине Топола за 2022. годину и Нацрту Одлуке о измени одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у Општини Топола.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана     08.12.2022.године,од 11,00 часова до 12,00 часова у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

  • Уводну реч,
  • Представљање Нацрта Одлуке о ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ Одлуке о буџету Општине Топола за 2022. годину,
  • Представљање Нацрта Одлуке о измени одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у Општини Топола,
  • Дискусија и закључак.

Са Нацртом одлука можете се упознати на званичном сајту општине Тополаwww.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресенајдаље до 08.12.2022. године ( 10,00 сати):

javnarasprava@topola.com

sekretarso@topola.com

jasnamiljkovic@topola.com

margaretazivanovic@topola.com

ler@topola.com

lpa@topola.com

djole.gligorijevic94@gmail.com

kosticn@topola.com

inspektor@topola.com

 

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 08.10.2022.године (10,00 часова).

 

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес изради Нацрта Одлука као значајних докумената које израђује и усваја локална самоуправа.

С поштовањем,

Радна група за спровођење Јавне расправе