Projekat finansira Evropska unija

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2

ReLOaD2

 

ПРОЈЕКАТ

„Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 – ReLOaD2“

(спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Европска унија)

ПОЗИВНО ПИСМО НА ЈАВНУ РАСПРАВУ

 

Поводом дефинисања

специфичних области које ће бити тема јавних позива и верификације дефинисаних приоритета кроз партиципативно доношење одлука, у консултацији са ОЦД, а засновано на приоритетима

дефинисаним у важећим локалним стратешким документима

Бабушница, Крушевац, Нови Сад, Суботица, Топола, Владичин Хан и Врњачка Бања изабрани су у оквиру јавног позива за јединице локалне самоуправе за учешће у другој фази Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2), који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP).

Одабране општине и градови ће, уз финансијску и стручно-саветодавну помоћ пројектног тима, јачати партнерство између локалних власти и цивилног друштва, на добробит грађана и локалних заједница. Пројекат подржава увођење и ширење транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета јединица локалне самоуправе, чиме се осигурава веће учешће грађана у процесима доношења одлука и унапређује пружање јавних услуга.

Одабране партнерске општине и градови ће имати прилику да искористе бесповратна финансијска средства у укупном износу од милион и педесет хиљада долара за финансирање ОЦД пројеката од јавног интереса који су у складу са Циљевима одрживог развоја.

Посебна пажња биће посвећена следећим циљевима одрживог развоја: циљ бр. 1 (Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима), циљ бр. 5 (Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице) и циљ бр. 10 (Смањити неједнакост између и унутар држава).

Општини Топола биће по наведеном основу на располагању износ 69.949,00 УСД у 2023. години. Суфинансирање Општине Топола износи по 20% од наведених износа у 2023. години. У 2024. години Општина Топола ће  самостално, односно само са својим средствима, реализовати, у складу са пројектом дефинисаном методологијом, финансирање пројеката организација цивилног друштва.

Јавна расправа ће бити одржана у:

  • Тополи, среда, 22 март, 2023. године, 11:00, зграда Општине, Улица Булевар Краља Александра I бр.9,   Скупштинска сала

Учесницима ће се обратити:

  • Владимир Радојковић, Председник Општине Топола
  • Ненад Петковић, UNDP менаџер ReLOaD2 програма
  • Милан Вукићевић, послови локалног економског развоја ОУ Топола.
  • Jасна Миљковић, Руководилац одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности ОУ Топола – досадашња искуства и ток активности

Више информација о пројекту можете потражити на https://www.undp.org/.

Ако сте заинтересовани да учествујете у јавној расправи, молимо Вас да пошаљете пријаву на следећу мејл адресу: ler@topola.com

Молимо вас да у пријави наведете:

  • Име/на учесника, организацију коју представља/ју, адресу и контакт податке учесника

Пријавни формулар