Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за општу управу

Број: 100-33/2024-05

Датум: 04.07.2024. године

Т  О  П  О  Л  А

На основу члана 104. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе (,,Сужбени гласник РС”, број 21/2016,  113/2017, 113-2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021 и 29/2023), члана 27.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 107/2023) и записника конкурсне комсије за спровођење јавног конкурса о отварању пристиглих пријава број: 100-17-1/2024-05 од 03.07.2024. године,

Конкурсна комисија која спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места саставила је:

СПИСАК КАНДИДАТА

 

Кандидат према коме се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Општинској управи општине Топола: Послови подршке одржавању и развоју информационог система у Служби за скупштинске, заједничке послове и информисање, Општинске управе општине Топола, односно који испуњава оглашене услове дефинисане јавним конкурсом број 100-20/2024-05  од 11.06.2024. године, је

 

  1. 01-Ј-120624-1-И-Н-423

Конкурсна комисија упутиће писмено обавештење кандидату када почиње изборни поступак.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Софија Радојковић , председник комисије

Јасна Миљковић, члан комисије

Милица Муминовић, члан комисије