Ванредна седница Штаба за ванредне ситуације

Ради хитног предузимања превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору, данас је одржана 1. Ванредна седница Штаба за ванредне ситуације општине Топола. Седницом је председавао председник општине и командант Штаба, Владимир Радојковић. На Дневном реду седнице била је само једна тачка: Доношење Закључка о спровођењу мера и активности у циљу заштите живота и имовине од пожара на отвореном простору.

Сходно томе Штаб за ванредне ситуације општине Топола донео је Закључак којим се обавезује Општинска управа општине Топола: -да размотри могућност ангажовања инспектора и у складу са тим их ангажује у циљу спровођења превентивних мера заштите од пожара и сузбијању пожара на отвореном; -организује обилазак свих насељених места ради упозоравања становништва са обавезом поштовања на законске одредбе о забрани спаљивања на отвореном простору (за спровођење ове активности укључити председника Савета месних заједица, поверенике и заменике повереника цивилне заштите, стручно-оперативне тимове за заштиту од пожара, ватрогасно-спасилачке јединице, добровољна ватрогасна друштва, комуналну инспекцију и др.);

-извршити обилазак критичних локација где најчешће долази до пожара на отвореном; -обезбедити штампање обавештења и њихово постављање на видним местима (пољопривредне апотеке, пумпе за гориво, школе, домови здравља, продавнице, угоститељски објекти и друга места); -интензивирати медијску кампању у циљу подизања свести грађана о последицама које могу настати услед појаве пожара на отвореном простору (локални медији радио и телевизија, друштвене мреже и други канали комуникације). Вршити непрекидно обавештавање становништа о пожарима на отвореном; -успоставити контакт са шумским газдинствима и управама и свим удружењима грађана која могу учествовати у спровођењу превентивних мера и раног откривања пожара (удружења ловаца, планинара, извиђачи и др). Поред наведеног, обавезује се ЈКСП „Топола“ Топола да изврши проверу расположиве механизације и расположивост људства за ангажовање у гашењу пожара и спречавању последица. Узроци сазивања ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације и предузимања мера леже у чињеници да је од почетка фебруара месеца на територији Републике Србије евидентирано 1492 пожара на отвореном простору. То је енормно повећање у односу на исти период прошле године, када је било 226 оваквих пожара. Само током викенда на територији Републике Србије евидентирано је 466 пожара на отвореном простору, док их је прошле године у истом периоду било 60. Вишеструко је повећан број пожара на отвореном простору и на територији Шумадијског управног округа, а самим тим и ангажовање ватрогасно-спасилачких јединица Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу. Подсетимо и да је Законом о заштити од пожара забрањено спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака и да су за то запрећене казне за правна и физичка лица.