На основу члана 44. став 5. и члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени глсник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 47/18 и 111/21- др. закон), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), одредби Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 1720/22), 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа Општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023), Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину на територији Општине Топола број 612-11/2023-03 од 29.12.2023. године и предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину са територије општине Топола број 612-60-/2023-03 од  02.02.2024. године,

Привремени орган Општине Топола на седници одржаној дана 7.02.2024. године,  доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

 

  1. I. Право на студенску стипендију за школску 2023/2024 годину у складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/2022) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину број на територији Општине Топола број 612-11/2023-03 од 29.12.2023. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину са територије општине Топола број 612-60-/2023-03 од  02.2024. године су стекли следећи студенти:
Редни број Име и презиме Факултет Година студија
1. Mилица Јевтић Природно-математички факултет  Четврта
2. Теодора Михаиловић Правни факултет Прва
3. Емилија Секулић Филолошко-уметнички факултет Трећа
4. Марија Топаловић Правни факултет Друга
5. Душица Живановић Факултет за хотелијерство и туризам Четврта
6. Ана Митић Пољопривредни факултет Друга
7. Валентина Петровић Академија техничко-уметничких струковних студија Прва
8. Софија Арсић Факултет организационих наука Четврта
9. Лена Миловановић Факултет безбедности Прва
10. Јелена Васиљевић Факултет  за специјалну едукацију и рехабилитацију Прва
11. Јована Павловић Факултет ликовних уметности Трећа
12. Ања Симић Географски факултет Прва
13. Јована Весић Факултет педагошких наука Мастер
14. Александра Радивојевић Академија пословних и уметничких струковних студија Трећа
15. Давид Панић Факултет инђињерских наука Трећа
16. Невена Симић Економски факултет Четврта
17. Јелена Павловић Факултет медицинских наука Пета
18. Катарина Перишић Факултет медицинских наука Друга
19. Ана Савић Филозофски факултет Друга
20. Јелисавета Благојевић Економски факултет Прва
21. Наталија Нешић Факултет медицинских наука Прва
22. Тамара Дамњановић Економски факултет Прва
23. Александар Ђорђевић Шумарски факултет Четврта
24. Тијана Лаловић Факултет безбедности Прва
25. Јована Миљковић Факултет ветеринарске медицине Шеста
26. Елена Јаковљевић Економски факултет Прва
27. Милан Недељковић Академија струковних студија Шумадија Друга
28. Милан Влајић Економски факултет Прва
29. Милица Влајић Факултет инђињерских наука Трећа
30. Жељана Матић Факултет техничких наука Прва
31. Вељко Костић Филолошки факултет Прва
32. Катарина Марковић Факултет инжињерских наука Трећа
33. Стефан Миленковић Академија техничких струковних студија Трећа
34. Андрија Марковић Факултет драмских уметности Друга
35. Анђела Танасијевић Економски факултет Четврта
36. Магдалена Гружанић Факултет за хотилијерство и туризам Четврта
37. Стефан Стојадиновић Правни факултет Прва
38. Марија Мијаиловић Факултет техничких наука Мастер
39. Анђела Рељић Правни факултет Прва
40. Марица Плећевић Правни факултет Прва
41. Милица Кукањац Електротехнички факултет Четврта
42. Јелена Радовановић Академија техничко-уметничко струковних студија Друга
43. Андреа Дугић Факултет политичких наука Четврта
44. Марина Матић Саобраћајни факултет Прва
45. Ана Јовановић Филозофски факултет Четврта
46. Невена Урошевић Факултет организационих наука Друга
47. Ђорђе Гојковић Правни факултет Мастер
48. Вања Мирковић Факултет инжињерских наука Мастер
49. Никола Будимир Математички факултет Трећа
50. Василије Николић Географски факултет Четврта
51. Немања Николић Правни факултет Трећа
52. Софија Маријановић Академија струковних студија Трећа

 

  1. Износ студентске стипендије студентима из тачке I Одлуке за школску 2023/2024 годину утврђује се у износу од 7.000,00 динара на месечном нивоу, a за укупно десет месеци (октобар 2023., јануар-јун 2024. године и септембар 2024. године) у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2024. годину.

 

III.  У складу са Правилником о стипендирању студената са територије општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/2022), Конкурсом за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину на територији Општине Топола број 612-11/2023-03 од 29.12.2023. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину са територије општине Топола број 612-60-/2024-03 од  02.02.2024. године право на општинску студенску стипендију имају студенти за школску 2023/2024 годину чију висину студентске стипендије одређује Привремени орган општине Тополе и то:

Редни број Име и презиме Факултет Година студија
1. Милица Матић Правни факултет Друга
2. Магдалена Митровић Филолошко-уметнички факултет Прва
3. Александар Богићевић Факултет безбедности Докторске студије

 

  1. Износ студентске стипендије студентима из тачке III Одлуке за школску 2023/2024 годину утврђује се у износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу за десет месеци (октобар 2023., јануар-јун 2024. године и септембар 2024. године) у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2024. годину.

 

  1. У складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије Општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/22) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину на територији Општине Топола број 612-11/2023 од 29.12.2023. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2023/2024 годину са територије Општине Топола број 612-60-/2024-03 од 02.02.2024. године нису стекли право на општинску студенску стипендију за школску 2023/2024 годину са територије општине Топола следећи студенти:
Редни број Име и презиме Факултет Година студија НАПОМЕНА
1. Марија Павловић Факултет организационих наука Трећа НЕМА ПРОСЕК
2. Александар Јовановић Висока школа електротехнике и рачунарстава Прва НЕМА ПРОСЕК
3. Милица Марковић Академија техничких струковних студија Мастер САМОФИНАНСИРАЊЕ
4. Невена Марковић Факултет за образовање учитеља и васпитача Четврта НЕМА ПРОСЕК
  1. Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који за општину Топола потписује надлежни извршни орган Општине Топола, с једне стране и студент који је стекао право на студенску стипендију за школску 2023/2024. годину са територије општине Топола, с друге стране.

VII. Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања на огласној табли Општине Топола и на званичној презентацији општине Топола www.topola.rs.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 612-62/2024-05-I

Дана: 7.02.2024. године

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган  Јовановић, с.р.