Подршка европској недељи мобилности
Промоцијом немоторизованих видова кретања у граду и здравих начина кретања без негативног утицаја на животну средину, Општина Топола је преко Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Топола подржала Европску недељу мобилности.
Промотивна кампања одржана је у среду, 21. септембра на тзв. “Винском тргу” у оквиру Дана и славе Општине Топола – Мале Госпојине. Кампања је била усмерена на возаче бицикала и лица старија од 65 година, као ризичније категорија учесника у саобраћају.