Скупа са фолклорним ансамблима непрестано је играла и позорница на Винском тргу. Ритам игре нетремице пратила је и публика. Аплаузи су се такође смењивали – један за другим…