Именован Привремени орган општине Топола

У скупштинској сали Општине Топола данас је одржан састанак Привременог органа општине Топола кога је својим Решењем именовала Влада Републике Србије. На основу Закона о локалној самоуправи и Закона о Влади, Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Топола и образовању Привременог органа општине Топола. Влада је на основу истих закона донела и Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Топола. У Привремени орган општине Топола именују се: За председника Драган Јовановић и за чланове: Владимир Радојковић, Драган Манојловић, Добрица Сремчевић и др Милан Шевић. Привремени орган се именује за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа општине Топола утврђених законом и Статутом општине, до конституисања Скупштине и избора извршних органа општине након одржаних избора, у складу са законом. Председник организује рад Привременог органа, председава седницама и обавља друге послове које му повери Привремени орган.