За давање на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката