Пројекат “Знањем до посла“

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за незапослена лица

пријављивање за  плаћену oбуку на радном месту за

послове електромонтера

у компанији Mанес доо, у Тополи

 

Јавни позив за незапослена лица део је националног пројекта “Знањем до посла“, који се реализује средствима обезбеђеним од стране Швајцарске организације за развој и сарадњу СДЦ. Пројектом руководи међународни конзороцијум НИРАС – ИП Консалт/Niras IP Consult.

Јавни позив отворен је за незапослена лица заинтересована за обуке на радном месту и запошљавање у сектору енергетике.

Обука се реализују у партнерству са компанијом Манес доо у Тополи, која има потребу за запошљавањем електромонтера.

Ко се може пријавити?

Обука је намењена првенствено младима, незапосленима, до 30 година старости, као и незапосленим лицима која спадају у теже запошљиве групе[1], без обзира на старост, који су мотивисани да раде, имају капацитета да уче, не плаше се висине и заинтересовани су да раде послове електромонтера.

 

Шта добијате пријавом на конкурс?

Пријавом на конкурс стичете могућност да се укључите у програм плаћене обуке на радном месту за послове електромонтера и да тиме унапредите своју конкурентност на тржишту, односно стекнете реалне шансе за запошљавање.

 

 

 

 

 

Како је  програм осмишљен?

  • Обука на радном месту састоји се из два дела – мањег теоријског дела и највећег практичног дела обуке.
  • Обука се одвија у компанији Манес доо којa има и потребу за запошљавањем, и има искусне, квалификоване и обучене менторе који ће обучавати кандидате.
  • Сви кандидати током трајања обуке добијају месечну новчану надокнаду у износу од 35.000,00 рсд бруто и покриће путних трошкова.
  • Кандидати који оставе најбољи утисак током обуке и задовоље захтеве послодавца, имају прилику за заснивање радног односа.
  • Сви кандидати који заврше успешно обуку, добијају потврду о успешно завршеној обуци.

Оквирно време реализације обуке: Септембар – Новембар 2023. године.

 

Како се можете пријавити?

На јавни позив заинтересовани кандидати и кандидаткиње се пријављују на један од следећих начина:

  • Попуњавањем гугл форме путем следећег линка: https://forms.gle/Qtsfb6buWi6UeW46A
  • Попуњавањем пријавног обрасца електронски и слањем на е-маил адресу info@rbcentar.org или
  • Попуњавањем пријавног обрасца у просторијама компаније Манес доо, улица: Београдски пут бб, Топола, сваког радног дана од 09.00 – 15.00 часова.

Текст јавног позива можете преузети на званичном веб сајту Развојног бизнис центра Крагујевац www.rbcentar.org или лично у нашој канцеларији, улица Трг тополиваца 4, канцеларија 101, сваког радног дана од 09.00 – 15.00 часова.

Сва евентуална питања можете поставити путем емаил-а info@rbcentar.org или путем телефона 034/502-557, у року који је предвиђен конкурсом.

 

Рок за пријављивање: до 20.09. 2023. године

[1] Жене, Дугорочно незапослени (најмање 12 месеци); Становници руралних подручја који живе на више од 20 км од места обуке и/или без приступачног и редовног јавног превоза до места; Особе са инвалидитетом; Жртве насиља у породици; Самохрани родитељ; Особе у процесу изласка, односно које су изашле из система хранитељства у последњих 12 месеци; Роми; Бивши затвореници / бивши штићеници васпитно-поправне институције; Повратници; Тражиоци азила / лица којима је одобрено право на азил са радном дозволом; Корисници новчане социјалне помоћи; Неквалификована и ниско квалификована лица (до 2. нивоа); NEET млади (млади који нису  запослени, нити су у образовању или обуци)