На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на угроженом делу територије општине Топола, број 217-17/2022-05-II од 22.06.2022. године,

Председник Општине Топола објављује,

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 за подношење пријава штете настале услед елементарне непогоде – града

и олујног ветра на делу територије општине Топола дана 21.06.2022. године

Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде – града и олујног ветра  дана  21.06.2022. године  причињена штета на пољопривредним културама, да насталу штету пријаве Комисији за процену настале штете од елементарне непогоде – града и олујног ветра на делу територије општине Топола која се десила на пољопривредним културама дана 21.06.2022. године, која је именована Решењем Председника општине Топола број 020-294/2022-05-II од 22.06.2022. године.

                   Пријаве се могу подносити сваког радног дана (700-1500 часова) на писарници Општинске управе општине Топола, Булевар краља Александра број 9, у периоду од 23.06.2022. године до 08.07.2022. године.

Контакт особе: Ивана Радовић и Радослав Матић тел. 034/6811-274.

              

Број: 217-19/202205-II

Дана: 22.06.2022. године                         

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 Владимир Радојковић