На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019, 13/2019) Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Вашару ,,Мала Госпојина,, 2022. године

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара Мала Госпојина на дан 21.09.2022. године.

Продаја производа и услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги, павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.

Сви излагачи се морају придржавати прописаних мера заштите од епидемије вируса COVID 19, како од стране надлежних републичких институција, тако и органа јединице локалне самоуправе,

Излагачи који улазе у зону одржавања вашара доставним возилом су дужни да:

  • да поступају по упутствима службених лица од момента уласка у зону и током целокупног времена трајања вашара.

Контакт особе: Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и

Ђорђе Глигоријевић тел: 062/702973

Топола

Дана:14.09.2022. године